Thiên Long Thiên Hà
TLBB Thiên Hà

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  LGiaAnh
  151
  Võ Đang
  2
  #eab0000#b Hani Oppa #230
  149
  Thiên Long
  3
  BCcH
  140
  Võ Đang
  4
  PhoMai
  112
  Tiêu Dao
  5
  Gucci
  111
  Võ Đang
  6
  Khoaii
  99
  Tiêu Dao
  7
  ThoiKe
  95
  Nga My
  8
  QuLinhNhi
  79
  Nga My
  9
  #ef12345#Y#bot Mnh
  70
  Võ Đang
  10
  MrKhi
  70
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 • Cái Bang
 • Thiếu Lâm
 • Tiêu Dao
 • Minh Giáo
 • Mộ Dung
 • Nga My
 • Thiên Long
 • Tinh Túc
 • Võ Đang
 • Thiên Sơn

Fanpage
TLBB Private